NAŠ TIM

“Poseban začin iz Šafram kuće začina su naši zaposlenici.”
Naša cijela priča ipak ne bi bila moguća bez našeg tajnog “začina” – naših zaposlenikaOtvoreni 
kanali komunikacijatimski rad i predanost jedni su od segmenata, koji utječu na oblikovanje 
budućnosti tvrtke i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.  

ARIJANA ŠAFRANKO SALIHĆEHAJIĆ

DIREKTOR
arijana@safram.hr

DRAŽEN rastović

VODITELJ PRODAJE
drazen@safram.hr
+385912652009

KRISTINA DŽALTO

VODITELJ ADMINISTRACIJE
webshop@safram.hr
+385913884369

LIDIJA PULKO

VODITELJ RAČUNOVODSTVA
lidija@safram.hr
+385913735028